Duomenų apie Vilniaus miesto

savivaldybės institucijų, įstaigų ir

įmonių darbuotojų darbo užmokestį

teikimo ir skelbimo interneto svetainėje

tvarkos aprašo priedas

BĮ“Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Žolynėlis"

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016m. (Eurais)

 

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017m. I ketvirtis

Direktorius

1432

1

1303

Direktoriaus pav. ugdymui

1193

1

1193

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

596

1

597

Auklėtojas,priešmokyklinio  ugdymo pedag,meninio ugdymo pedagogas, judesio korekcijos pedagogas

592

27

638

Logopedas, spec. pedagogas, psichologas,visuomenės sveikatos priež spec, dietistas, soc.pedagogas

582

6

597

Kito darbuotojai:

Raštinės vedėjas, sekretorė

365

3

503

Auklėtojos padėjėjas

365

14

422

Pagalbinis darbininkas

365

1

380

Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja

365

1

380

Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas, santechnikas, stalius)

365

3

388

Kiemsargis

365

1

380

Sandėlininkas

365

1

389

Virėjas

365

2

389

Naktinė auklė

365

2

406

Valytojas

365

1

380

Sargas

365

3

380