Žaidimų terapijos programa

Uždarumas, nerimastingumas, įvairios baimės – būsenos, galinčios kamuoti jautresnius vaikus. Psichologai tokiais atvejais siūlo įpatingą pagalbos būdą – žaidimų terapiją. Vaikui sudėtinga  žodžiais išreikšti jausmus, paaiškinti savo netinkamo elgesio priežastis. Kartais jiems lengviau ne kalbėti , o jausmus  išreikšti piešiant ar žaidžiant – juk tai yra natūrali vaikui laiko leidimo forma. Kurdamas žaidimo siužetą , vaikas atskleidžia savo emocinę būseną ir papasakoja savo sielos istoriją.

Kineziterapijos programa ,,Noriu būti stiprus“

Programa skirta vaikams, turintiems vidutinius ir sunkaus laipsnio sutrikimus. Jos tikslas

- bendrosios motorikos lavinimas, raumenų tonuso normalizavimas, pusiausvyros bei koordinacijos gerinimas.

Meninės  muzikinės veiklos ir adaptuoto muzikinio ugdymo programos

Programos skirtos puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybingumą bei emocingą, norinčią ir gebančią prasmingai dalyvauti muzikinėje veikloje asmenybę, lavinti muzikinius gebėjimus pagal kiekvieno vaiko prigimtines išgales.

Meninės teatrinės veiklos ugdymo programa.

Vaidinantys vaikai yra komunikabilesni, savarankiškesni, drąsesni, linksmesni, rūpestingesni, geriau mokosi. Drąsiai galime teigti, kad vaidybai tenka išskirtinė vieta, ji apima visas vaikų veiklos formas, visų vaiko kompetencijų ir gebėjimų ugdymui, yra natūraliausias vaikų saviraiškos būdas, persikūnijimo menas. Vaidindamas, žaisdamas kūrybinius žaidimus, vaikas atsiskleidžia fizinėmis ypatybėmis : kūno plastika, kūno raiška, teigiamomis emocijomis – tai svarbu fiziniam vaikų vystymuisi. Teatro pedagogė – tai pasakų pateikėja, režisierė, scenarijaus kūrėja, dailininkė, autorė, stebėtoja, fiksuojanti vaikų pasiekimus. 

 

 

Informacija apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.