Darželyje nemažai dėmesio skiriama edukacinei veiklai, kuri turi reikšmingą pozityvią įtaką vaikų ugdymui.

Auklėtojos daug užsiėmimų, skatinančių vaikų saviraišką, organizuoja grupėse. Papildomai kuria ir įgyvendina projektus (žr. Projektinė veikla).

Lapkričio mėnesį vyko edukacinis koncertas ,,Per Vilniaus miestelį“ vaikai buvo supažindinti su liaudies instrumentais, turėjo galimybę pabandyti jais pagroti. Įsvečius buvo atvykęs teatras "Varnelė" su spektakliu "Linksma mankštelė".

Priešmokyklinėje grupėje daug dėmesio skiriama edukacinėms - pažintinėms išvykoms. 

Šiais mokslo metais vaikai jau lankėsi Nacionaliniame kraujo centre, susipažino su kraujo donorystės svarba, pamatė laboratorijas, sužinojo, kaip nustatomos kraujo grupės. Keliavo į Antakalnio biblioteką, į priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, aplankė Antakalnio pašto skyrių, išsiuntė laiškus. 

Džiaugiamės, kad domisi ir pagal savo išgales tyrinėja aplinką (gamtinę, socialinę), suvokia ir laikosi tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių (elgesio taisyklių viešosiose vietose, gamtoje ir kt.), kad augdamas vaikas keičiasi ir tobulėja.

 

Informaciją apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.