Specialusis lopšelis – darželis „Žolynėlis“ – naujo tipo įstaiga, tenkinanti visus esminius vaikų su vidutine ir žymia fizine negalia poreikius, o aplinka jaukumu prilygsta namams. Šeima – aktyvi darželio partnerė.

Vaikų poreikiai
Į darželį priimami vaikai, turintys atramos ir judėjimo aparato sutrikimų, sergantys vidutinio ir sunkaus laipsnio cerebriniu paralyžiumi, esant normaliam ir sutrikusiam psichikos funkcijos vystymuisi (krūtinės ląstos ir stuburo deformacija su vidaus organų disfunkcijos reiškiniais, įgimtos trauminės arba infekcinės kilmės, sąnarių išnirimai, sąnarių deformacija su vidaus organų disfunkcijos reiškiniais, raumenų nykimas, įvairios galūnių parezės bei paralyžiai, kompensuota smegenų vandenė, būklė po galvos smegenų ir jos dangalų infekcijų bei smegenų traumų, kiti fiziniai ir judėjimo sutrikimai.

Mūsų darželyje ugdymas vykdomas pagal:

  • ikimokyklinio ugdymo programą;
  • bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą;
  • specialiųjų poreikių turintiems vaikams rengiamos individuoalios programos.