Specialusis lopšelis – darželis „Žolynėlis“ – naujo tipo įstaiga, tenkinanti visus esminius vaikų su vidutine ir žymia fizine negalia poreikius, o aplinka jaukumu prilygsta namams. Šeima – aktyvi darželio partnerė.

Istorija ir teisinė bazė
Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Žolynėlis“ įsteigtas 1975 06 27 Vilniaus miesto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 71. Darželio veiklos pradžia 1975 06 30. Darželis yra savivaldybės institucija, steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė darželio veiklos rūšis – ikimokyklinis specialusis ugdymas. Darželis yra juridinis asmuo, kuris veiklą grindžia:

 • Lietuvos Respublikos konstitucija;
 • Vaiko teisių konvencija;
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
 • Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir darželio nuostatais.
 • Darželis yra pelno nesiekianti Vilniaus savivaldybės biudžetinė vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti, gydyti ir ugdyti vaikus iš viso Vilniaus miesto.

Tradicijos

 • Muzikinės ir sporto pramogos;
 • Ekskursijos;
 • Parodėlės;
 • Ugdytinių gimtadieniai;
 • Įstaigos darbo jubiliejai.


Bendros šventės: 

 • Rugsėjo šventė;
 • Adventinės vakaronės;
 • Vasario 16-osios šventė;
 • Žiemos palydos – Užgavėnės;
 • Kaziuko mugė;
 • Paukščių sugrįžimo šventė – gandrinės;
 • Margučių šventė – Velykos;
 • Motinos diena;
 • Priešmokyklinukų atsisveikinimas su darželiu—išleistuvės “Lik sveikas, darželi!”;
 • Medis vaiko gyvenime;
 • Joninės;
 • Žolinės.


Šventės grupėse:

 • Rudenėlio derliaus šventė;
 • Kalėdų šventė;
 • Šeimos šventė.