Darželio bendruomenė

 

Darželio bendruomenę sudaro:

  • vaikai,
  • tėvai,
  • pedagogai,
  • kiti darželio darbuotojai.
 
Tėvelių ir darbuotojų bendras įsitraukimas į darželio veiklą turi poveikį vaikų socializacijos procesui bendruomenėje: stebėdami suaugusius vaikai mokosi bendradarbiauti, spręsti kylančius sunkumus ir nesutarimus, padeda kitiems, dalinasi teigiamomis emocijomis ir bendrais išgyvenimais, užmezga artimus ryšius su įvairiais žmonėmis, mokosi išmėginti save naujose situacijose.
Bendruomenėje egzistuojantys darnūs santykiai neatsiranda iš niekur, jie kuriami bendromis pastangomis. Įsipareigojant grupei ir įsitraukiant į jos veiklą atsiranda priklausymo bendruomenei jausmas, emocinis ryšys, formuojasi tvirti, pasitikėjimu grįsti santykiai tarp jos narių – vaikų ir suaugusių. Tokie santykiai yra pagrindas sėkmingai vaiko raidai ir mokymuisi. Skatindamas bendruomeniškumą, tapdamas traukos vieta visai šeimai, darželis gali atlikti dar svarbesnį vaidmenį sėkmingos vaiko socializacijos ir ugdymo procese.