Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, darželio darbuotojams, jų šeimos nariams ir visiems, kurie skiria 2% GPM mūsų darželiui.

Remdami mūsų darželį, Jūs prisidedate prie įstaigos vaikų ugdymo kokybės, darželio įvaizdžio ir aplinkos gerinimo. Skirtos lėšos, kaip ir kiekvienais metais, bus panaudotos vaikiškų baldelių, lauko priemonių bei edukacinių priemonių įsigijimui.

 

Gerb. Tėveliai ir visi, kurie norėtų paremti 2 % parama Vilniaus spec. lopšelį – darželį „Žolynėlis“!

Pateikti prašymus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį Lietuvos vienetams (pavyzdžiui Vilniaus spec. lopšeliui – darželiui „Žolynėlis“), pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą galima skirti pateikiant vieną FR0512 formos 4 versiją.

Prašymą galite pateikti tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (www.deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" (FR0512 formos 4 versija) iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą";
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas";
  3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  1. prašymą privalu pildyti didžiosiomis raidėmis;
  2. E4 skiltyje reikia nurodyti kiek procentų (iki 2) ketinate pervesti paramai.

Vilniaus spec. lopšelio – darželio „Žolynėlis“ rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190023163

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus spec. lopšelio – darželio „Žolynėlis“

Sąskaitos numeris: LT82 7300 0100 8355 2925

„Swedbank” AB bankas

Buveinės adresas: Žolyno g. 44, LT-02040 Vilnius

 

Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d. (1 d. – nedarbo diena).

Administracija